Literature

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “XXI ƏSRDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR” mövzusunda elmi-nəzəri Konfransın materialları (5 may 2022 il)

Konfransın materiallarını yüklə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş

 

“XXI ƏSRDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ
MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ

VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR”

 

 

 

Mövzusunda

 

 

 

ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN
MATERİALLARI

 

 

(5 may)

 

 

Bakı - 2022