Literature

Konstitusiya gününə həsr olunmuş “HÜQUQİ DÖVLƏTİN ƏSASLARI” mövzusunda Elmi-Nəzəri Konfransın Materialları (12 noyabr 2021 il)

Konfransın materiallarını yüklə


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ

   

 

KONSTİTUSİYA GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
“HÜQUQİ DÖVLƏTİN ƏSASLARI”

mövzusunda

 

 

 

ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN
MATERİALLARI

  

(12 noyabr)

 

 

 

 

 

Bakı - 2021