Literature

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş“XXI ƏSRDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR” mövzusunda elmi-nəzəri Konfransın materialları (5 may 2021 il)

Konfransın materiallarını yüklə


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ

  

Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş


“XXI ƏSRDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ

MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ

VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR”

mövzusunda

ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN

MATERİALLARI

(5 may)

 

Bakı-2021