İşlər Cədvəli

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunda baxılacaq işlərin

CƏDVƏLİ

1.  Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Azərbaycan Respublikasının “Sosial müavinətlər haqqında” Qanununun 4-cü maddəsinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25, 38, 71, 147 və 149-cu maddəsinin I və III hissələrinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair sorğusu.

Məhkəmə iclasının tarixi: 23 sentyabr 2022-ci il

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Sorğusu

 

2.  Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177-ci və 178-ci maddələrinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin I hissəsi baxımından, eləcə də Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 318-ci və 391.8-1-ci maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 23 sentyabr 2022-ci il

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Müraciəti

 

3.  Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsinin subyektiv cəhətinin şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 26 sentyabr 2022-ci il

Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin Müraciəti

 

4.   Ərizəçi Axundov Rəhim Məmmədtağı oğlunun Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının 11 noyabr 2021-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair şikayəti

Məhkəmə iclasının tarixi: 27 sentyabr 2022-ci il

 

5.  Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 72-ci maddəsinin qeyd hissəsinin şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 28 sentyabr 2022-ci il

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Müraciəti

 

6.     Ərizəçi Kazımlı Samir Xanhüseyn oğlunun Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 9 fevral 2022-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair şikayəti

Məhkəmə iclasının tarixi: 14 oktyabr 2022-ci il