İşlər Cədvəli

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunda baxılacaq işlərin

 

CƏDVƏLİ   

 

1.   Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun Azərbaycan Respublikası Cinayət  Məcəlləsinin 234.4.4 və 236-cı maddələrinin Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 428.10-cu maddəsi ilə əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair sorğusu.

Məhkəmə iclasının tarixi: 8 fevral 2023-cü il

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Sorğusu

 

2.     Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 36, 123 və 130-cu maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 10 fevral 2023-cü il

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Müraciəti

 

3.     Ərizəçi Məmmədov İlqar Mürşüd oğlunun Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 29 iyun 2022-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair şikayəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 15 fevral 2023-cü il

 

4.     Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin “İpoteka haqqında” Qanununun 36.1-ci, 36.2-ci, 37.1-ci və 38.1-ci maddələri, “Notariat haqqında” Qanunun 76-cı maddəsinin 6-cı hissəsi, eləcə də “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”ın 169.1-ci bəndi, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 269.1-ci, 269.5-ci, 453-cü, 460.1-ci və 1306.1-ci maddələri kontekstində şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 16 fevral 2023-cü il

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Müraciəti 

 

5.     Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 172-ci maddəsinin 5-ci bəndinin şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 20 fevral 2023-cü il

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Müraciəti


6.     Gəncə Şəhər Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 332.1-ci maddəsinin Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 225.1-ci maddəsi və Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32.1, 33.1 və 33.2-ci maddələri ilə müqayisəli şəkildə şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 28 fevral 2023-cü il