İşlər Cədvəli

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi


Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunda baxılacaq işlərin

CƏDVƏLİ 

 

1.   Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 412.7-ci maddəsinin “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17.1.7-ci maddəsinin əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair sorğusu.

Məhkəmə iclasının tarixi: 17 aprel 2024-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun Sorğusu