İşlər Cədvəli

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunda baxılacaq işlərin

 CƏDVƏLİ 

  

1.  Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası Miqrasiya  Məcəlləsinin 11.2-ci maddəsinin üçüncü abzasının və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddəsinin III hissəsi, 147 və 149-cu maddələri ilə əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 19 oktyabr 2023-cü il