Qanunvericilik

Konvensiyalar və Protokollar

Konvensiyalar və Protokollar

 

  

·      Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyalarına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı

 

·      "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiya və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokolları

 

·      İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya 14 saylı Protokolu

 

·      İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya 15 saylı Protokolu

 

·      İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya 16 saylı Protokolu

 

·      "Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" Konvensiya

 

·      "İşgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında" Avropa Konversiyası və onun 1 və 2 saylı Protokollar təsdiq edilməsi barədə

 

·      "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyası və ona əlavə protokol

 

·      "Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında" Konvensiya

 

·      Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında Konvensiya

 

·      Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və   müsadirə edilməsi haqqında Konvensiya

 

·      Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyası

 

·      Kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya

 

·      Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqında

 

·      Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə

 

·      İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya

 

·      Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya