Qərarlar

27.05.21 A.Daşdəmirovun şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 1 iyul 2020-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

 

Azərbaycan Respublikası

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun

 

Q Ə R A R I

 

 

A.Daşdəmirovun şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 1 iyul 2020-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair

 

 

27 may 2021-ci il                                           Bakı şəhəri

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu Fərhad Abdullayev (sədr), Sona Salmanova, Humay Əfəndiyeva (məruzəçi-hakim), Rövşən İsmayılov, Ceyhun Qaracayev, Rafael Qvaladze, Mahir Muradov, İsa Nəcəfov və Kamran Şəfiyevdən ibarət tərkibdə,

məhkəmə katibi Fəraid Əliyevin iştirakı ilə,

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin V hissəsinə, “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27.2 və 34-cü maddələrinə və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Daxili Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə müvafiq olaraq, konstitusiya məhkəmə icraatının yazılı prosedur qaydasında keçirilən məhkəmə iclasında A.Daşdəmirovun şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 1 iyul 2020-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair konstitusiya işinə baxdı.

İş üzrə hakim H.Əfəndiyevanın məruzəsini, ərizəçinin çıxışını və iş materiallarını araşdırıb müzakirə edərək, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu

 

MÜƏYYƏN  ETDİ:

 

Fərhad Daşdəmirov  Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Hərracın Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinə (bundan sonra – Hərracın Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi) və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə (bundan sonra – Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi), habelə mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələblər irəli sürməyən üçüncü şəxslər “Şamaxı-Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə (bundan sonra – “Şamaxı-Şərab-1” ASC) və Seymur Hacıyevə qarşı iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edərək, “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin əmlakının özəlləşdirilməsinin qismən, yəni “soyuducu binaya” münasibətdə ləğv edilməsi, hərrac vasitəsilə satılmış torpaq sahəsinin alğı-satqısı barədə 17 sentyabr 2013-cü il tarixli müqavilənin və həmin tarixli hərrac protokolunun qismən, yəni torpaq sahəsinin 1.23 ha hissəsi üzrə etibarsız hesab edilməsi barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.

Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 17 oktyabr 2016-cı il  tarixli qətnaməsi ilə iddia təmin edilmişdir.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 4 oktyabr 2017-ci il tarixli qətnaməsi ilə birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının (bundan sonra – Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyası) 12 mart 2018-ci il tarixli qərarı ilə  “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin kassasiya şikayətləri qismən təmin edilmiş, apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi ləğv olunaraq iş yenidən baxılması üçün həmin məhkəməyə göndərilmişdir.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 13 iyul 2018-ci il tarixli qətnaməsi ilə birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilərək F.Daşdəmirovun iddiası təmin olunmamışdır.

Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının 11 dekabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə F.Daşdəmirovun kassasiya şikayəti təmin edilmiş, apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi ləğv olunaraq iş yenidən baxılması üçün həmin məhkəməyə göndərilmişdir.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 15 aprel 2019-cu il tarixli qətnaməsi ilə birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilərək F.Daşdəmirovun iddiası təmin olunmamışdır.

Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının 1 oktyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə  F.Daşdəmirovun kassasiya şikayəti qismən təmin edilərək apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilmiş və iş yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarılmışdır.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 16 yanvar 2020-ci il tarixli qətnaməsi ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin, habelə üçüncü şəxslər “Şamaxı-Şərab-1” ASC və S.Hacıyevin apellyasiya şikayətləri qismən təmin edilmiş, birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsi qismən, yəni “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin əmlakının özəlləşdirilməsinin qismən, “soyuducu binaya” münasibətdə ləğv edilməsi tələbinin təmin olunmasına dair hissədə ləğv olunmuş,  F.Daşdəmirovun bu hissədə iddia tələbi təmin edilməmiş, qətnamə qalan hissədə dəyişdirilmədən saxlanılmışdır.

Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının 1 iyul 2020-ci il tarixli qərarı ilə tərəflərin və üçüncü şəxslərin kassasiya şikayətləri təmin edilməmiş, apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılmışdır.

F.Daşdəmirovun hüquqi varisi A.Daşdəmirov Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə (bundan sonra – Konstitusiya Məhkəməsi) şikayətlə müraciət edərək Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının 1 iyul 2020-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya) 60-cı maddəsinin I hissəsinə, 125-ci maddəsinin VII hissəsinə, 129-cu maddəsinin III hissəsinə və Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra – Mülki Prosessual Məcəllə) 416, 417 və 418-ci maddələrinə uyğunluğunun yoxlanılmasını xahiş etmişdir.

Ərizəçi şikayətində göstərmişdir ki, Yerli Aqrar İslahat Komissiyasının 20 dekabr 1997-ci il tarixli qərarına müvafiq olaraq “soyuducu anbar” M.Ə.Sabir adına Üzüm İstehsalı Müəssisəsinin əmlakından pay almaq hüququ olan E.Əliyevaya, A.Osmanova, Ş.Osmanovaya  və G.Quliyevaya tikinti-bina bölməsindən pay kimi verilmişdir. Yerli Aqrar İslahat Komissiyasının 10 dekabr 2001-ci il tarixli 39 nömrəli protokolu əsasında soyuducu anbar (mübahisələndirilən əşya) onun payçılarının (E.Əliyeva və digərləri) ərizəsi əsasında F.Daşdəmirova verilmişdir. Baş Dövlət Texniki İnventarlaşdırma və Mülkiyyət Hüquqlarının Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən həmin qeyri-yaşayış sahəsinə dair F.Daşdəmirova 28 dekabr 2001-ci il tarixli Qeydiyyat Vəsiqəsi verilmişdir.

Şikayətdə qeyd olunur ki, F.Daşdəmirovun Qeydiyyat Vəsiqəsi əsasında mülkiyyətində olan “soyuducu anbar” “Şamaxı-Şərab-1” ASC yaradılarkən qiymətləndirilən əmlakın tərkibi kimi emissiya prospektinə daxil edilməməsinə baxmayaraq özəlləşdirilmiş, sonuncuya həmin əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən 22 noyabr 2013-cü il tarixli çıxarış verilmişdir.

Lakin məhkəmələr, o cümlədən sonuncu dəfə işə baxan kassasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən F.Daşdəmirovun “soyuducu anbar”ın “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin emissiya prospektinə daxil edilməməsinə dair dəlillərinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada lazımi hüquqi qiymət verilməmişdir.  

Şikayətdə eyni zamanda bildirilir ki, işə baxan məhkəmələr 1.23 ha torpağın bələdiyyə torpağı, üzərindəki tikilinin isə dövlət əmlakı olmasına dair ziddiyyətli  nəticəyə gəlmişlər.

Ərizəçi hesab edir ki, məhkəmələr tərəfindən F.Daşdəmirovun “soyuducu anbara” dair subyektiv hüququnun itirilməsi əsası ilə iddiasının qismən təmin edilməməsi nəticəsində sonuncunun Konstitusiyanın 60-cı maddəsində təsbit edilmiş hüquq və azadlıqların inzibati və məhkəmə  təminatı hüququ pozulmuşdur.

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu şikayətlə bağlı aşağıdakıları qeyd edir.

Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin I hissəsinə müvafiq olaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati qaydada və  məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.

Konstitusiyanın 125-ci maddəsinin VII hissəsinə əsasən, məhkəmə icraatı həqiqətin müəyyən edilməsini təmin etməlidir. Konstitusiyanın 127-ci maddəsinin II və VII hissələrində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri kimi işlərə qərəzsiz, ədalətlə, tərəflərin hüquq bərabərliyinə, faktlara əsasən və qanuna müvafiq baxılması, məhkəmə icraatının çəkişmə prinsipi əsasında həyata keçirilməsi təsbit olunmuşdur.

Konstitusiyanın bu müddəalarına uyğun olaraq, məhkəmələrin  birbaşa təyinatını ədalət mühakiməsini həyata keçirməklə pozulmuş hüquq və azadlıqları bərpa etmək təşkil edir.

Bununla əlaqədar qeyd olunmalıdır ki, ədalət mühakiməsi çəkişmə, tərəflərin bərabərliyi və faktlar əsasında həyata keçirilir. Məhkəmə sübutlara obyektiv, qərəzsiz, hərtərəfli və tam baxdıqdan sonra həmin sübutlara tətbiq edilməli hüquq normalarına müvafiq olaraq qiymət verir. Məhkəmənin qətnaməsi qanuni və əsaslı olmalıdır. Qətnamə iş üzrə müəyyən edilmiş həqiqi hallara və tərəflərin qarşılıqlı münasibətinə uyğun əsaslandırılmalıdır (Mülki Prosessual Məcəllənin 9.1, 88, 217.1 və 217.3-cü maddələri).

İş materiallarından görünür ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyası 13 iyul 2018-ci il tarixli qətnaməsi ilə F.Daşdəmirovun “Şamaxı-Şərab 1” ASC-nin əmlakının özəlləşdirilməsinin qismən, yəni “soyuducu binaya” münasibətdə ləğv edilməsi tələbi ilə əlaqədar iddiaçını müvafiq subyektiv hüququn sahibi kimi qəbul etməyin mümkün olmaması səbəbindən birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini ləğv etmişdir.

Bununla əlaqədar olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu qeyd edir ki, subyektiv  mənada əşya hüququ dedikdə, subyektin mülki dövriyyənin maddi obyekti kimi konkret əşya barəsində olan hüququ başa düşülür. Əşya hüququ ilə əşyanın bu və ya digər şəxsə məxsusluğu müəyyən edilir və bu hüquq mütləq xarakterə malik olması ilə səciyyələnir. Bu baxımdan əşya hüququ iki funksiya yerinə yetirir – tənzimləyici funksiya (bu funksiya əsasında konkret əşyanın konkret şəxsə məxsusluğu müəyyənləşdirilir) və müdafiə funksiyası (bu funksiya əsasında digər şəxslər ixtiyar sahibinin əşya hüquqlarının həyata keçirilməsinə maneələr törətməkdən və onu pozmaqdan çəkinir). Odur ki, əşya hüququ ilə bağlı mübahisələrə baxılarkən müvafiq tələb üzrə konkret şəxsin subyektiv hüququnun olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi üçün, ilk növbədə, əşya (mübahisənin obyekti) müəyyən edilməlidir.

İşin məhkəmələr tərəfindən müəyyən edilmiş hallarına əsasən, M.Ə.Sabir adına qəsəbənin ərazisindəki qeyri-yaşayış binası – “soyuducu anbar” özəlləşdirilməyə çıxarılan zaman təsdiq olunmuş özəlləşdirilmə planına daxil edilməmiş və “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin mülkiyyətində olan əmlakın tərkib hissəsi olmamış, Sabir adına sovxozun əmlakı kimi aqrar islahatlar zamanı onun payçılarının ərizəsi əsasında F.Daşdəmirova verilmişdir. Şamaxı rayonu M.Ə.Sabir adına Üzüm İstehsalı və Emalı Müəssisəsinin özəlləşdirmə planında (emissiya prospekti) “Maşın və avadanlıqların 1 iyun 1998-ci il vəziyyətinə İnventarlaşdırma Uçotu və Qiymətləndirilməsi haqqında Akt”da “soyuducu sexi” qeyd olunsa da, həmin sex bina deyil, maşın və avadanlıqlar qismində göstərilmiş, özəlləşdirmə planında mübahisə predmeti olan soyuducu anbar isə ümumiyyətlə qeyd olunmamışdır.

Həmçinin registr bazasının məlumatlarına görə “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin yerləşdiyi torpaq sahəsinin 9.80 ha olması, faktiki olaraq isə ərazisinin ölçüsünün 13.80 ha təşkil etməsi məhkəmələr tərəfindən müəyyən edilmişdir. Belə ki, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şamaxı rayon şöbəsinin F.Daşdəmirova ünvanladığı 26 dekabr 2014-cü il tarixli məktubuna və ona əlavə edilmiş Şamaxı rayonu Sabir bələdiyyəsinin yerquruluşu layihə planından çıxarışa görə, torpaq islahatı ilə bağlı Sabir adına təsərrüfat və Sabir bələdiyyəsi üçün hazırlanmış yerquruluşu layihəsində 1.12-ci konturda əmlak payı kimi özəlləşdirilmiş ictimai tikintidə yerləşən 1.23 ha torpaq sahəsi bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahəsi kimi göstərilmişdir. Eləcə də iş üzrə ilk apellyasiya baxışı zamanı keçirilmiş məhkəmə tikinti-texniki ekspertizasının 21 iyul 2017-ci il tarixli rəyi ilə müəyyən olunmuşdur ki, Şamaxı rayonu M.Ə.Sabir adına Üzüm İstehsalı və Emalı Müəssisəsinin özəlləşdirmə planında (emissiya prospekti) “Maşın və avadanlıqların 1 iyun 1998-ci il vəziyyətinə İnventarlaşdırma Uçotu və Qiymətləndirilməsi haqqında Akt”ın 7-ci qrafasında qeyd edilən “soyuducu sex” ilə “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin 22 noyabr 2013-cü il tarixli daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışında göstərilən qeyri-yaşayış sahəsi (“soyuducu bina”) eyni əmlak deyildir. Həmin çıxarışda göstərilən qeyri-yaşayış binası (“soyuducu bina”) ilə F.Daşdəmirovun təqdim etdiyi 2001-ci ildə tərtib edilmiş texniki pasportda qeyd olunmuş “üzüm saxlama soyuducu anbar" binası isə eyni əmlak olmuşdur.

Həmin ekspertiza rəyinə əsasən, “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin 13.6426 ha torpaq sahəsinin kadastr planı ekspertiza tədqiqatına təqdim edilmədiyinə görə F.Daşdəmirovun iddia etdiyi “üzüm saxlama soyuducu anbar” binasının “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin qeyd edilən çıxarışında göstərilmiş torpaq sahəsində yerləşib-yerləşməməsini müəyyən etmək mümkün olmamışdır.

Göstərilənlərlə əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu hesab edir ki,  apellyasiya instansiyası məhkəməsi iş üzrə düzgün nəticəyə gəlmək üçün, ilk növbədə, mübahisə edilən əmlakın bələdiyyə və ya dövlət mülkiyyətində olan torpaqda yerləşməsini müəyyən etməli idi.

Eyni zamanda həmin məhkəmə F.Daşdəmirovun qeydiyyat vəsiqəsi əsasında mülkiyyətində olan “soyuducu anbar”ın “Şamaxı-Şərab-1” ASC yaradılarkən qiymətləndirilən əmlakın tərkib hissəsi kimi özəlləşdirmə planına (emissiya prospektinə) daxil edilməməsinə dair irəli sürdüyü dəlili mülki işin tam və hərtərəfli həll edilməsi üçün mülki prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq araşdırmalı və müvafiq hüquqi qiymət verməli idi.

Lakin apellyasiya instansiyası məhkəməsi əvvəlki məhkəmə baxışları zamanı məhkəmələrin müəyyən etdiyi hallarla bağlı qiymətləndirmə aparılmasına zərurət görməmiş, mübahisənin obyektini dəqiq müəyyən etmədən, F.Daşdəmirovun hərrac nəticələrinin “soyuducu binaya” münasibətdə ləğv edilməsi tələbi ilə bağlı subyektiv hüquqa malik olmaması qənaətinə gəlmiş, torpaq sahəsinin hüquqi statusu ilə əlaqədar kassasiya instansiyası məhkəməsinin göstərişlərinə də əməl etməmişdir.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qeyd edilən qətnaməsindən verilmiş kassasiya şikayəti üzrə işə baxan Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının 11 dekabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən işin hallarının tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılmaması, həmçinin Mülki Prosessual Məcəllənin  420-ci maddəsinin tələblərinə əməl edilməməsi əsası ilə iş yenidən apellyasiya baxışına qaytarılmışdır.

Növbəti dəfə işə baxan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyası  iddiaçının “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin əmlakının özəlləşdirilməsinin qismən, yəni “soyuducu binaya” münasibətdə ləğv edilməsi tələbinə dair müvafiq subyektiv hüququn sahibi kimi qəbul etmənin mümkün olmaması əsası ilə 15 aprel 2019-cu il tarixli qətnaməsi ilə birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini ləğv edərək F.Daşdəmirovun iddiasını təmin etməmişdir.

Həmin qətnamədən F.Daşdəmirovun verdiyi kassasiya şikayətinə dair Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının 1 oktyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə iş yenidən apellyasiya baxışına qaytarılaraq qeyd edilmişdir ki, “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin F.Daşdəmirova qarşı qeyri-yaşayış sahəsinin qeydiyyatının ləğv edilməsi və 28 dekabr 2001-ci il tarixli qeydiyyat vəsiqəsinin etibarsız hesab olunması tələbinə dair iqtisadi iş üzrə iddianın predmetini “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin hazırkı iş üzrə mübahisələndirilən hərracın nəticəsində əldə olunan əmlak təşkil etmişdir. F.Daşdəmirovun həmin qeyri-yaşayış sahəsinə dair qeydiyyat sənədlərinin etbarsız hesab edilməsinin əsasında mübahisələndirilən hərracın nəticələri durduğuna görə onun hərracın nəticələrini mübahisələndirməyə subyektiv hüququ olmuşdur.

İşə təkrar baxan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyası 16 yanvar 2020-ci il tarixli qətnaməsində iddiaçının “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin əmlakının özəlləşdirilməsinin qismən, yəni “soyuducu binaya” münasibətdə ləğv edilməsi tələbinə dair subyektiv hüquqa malik olması ilə bağlı kassasiya instansiyası məhkəməsinin mövqeyini nəzərə alsa da tələbin həmin hissədə əsassız olduğu qənaətinə gəlmişdir.

Lakin həmin məhkəmə iddiaçının hərrac vasitəsilə satılmış torpaq sahəsinin alğı-satqısı barədə 17 sentyabr 2013-cü il tarixli müqavilənin və həmin tarixli hərrac protokolunun qismən, yəni torpaq sahəsinin 1.23 ha hissəsi üzrə etibarsız hesab edilməsi tələbinə dair birinci instansiya məhkəməsinin gəldiyi nəticəni qanuni hesab etmişdir.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsi qətnaməsini onunla əsaslandırmışdır ki, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 2 may 2017-ci il tarixli qətnaməsi ilə F.Daşdəmirovun adına qeydə alınmış qeyri-yaşayış sahəsinin qeydiyyatı ləğv edilmiş və 28 dekabr 2001-ci il tarixli qeydiyyat vəsiqəsi etibarsız hesab edilmişdir. Həmin qətnamə Ali Məhkəmənin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 29 noyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə qüvvədə saxlanılmış və həmin işdə preyudisiyal əhəmiyyətə malikdir.

Nəticədə apellyasiya instansiyası məhkəməsi Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının 1 oktyabr 2019-cu il tarixli qərarında nəzərdə tutulmuş göstərişləri lazımınca yerinə yetirməmiş, mübahisəli əmlakın bələdiyyəyə aid torpaq sahəsində yerləşib-yerləşməməsinin müəyyən edilməsinin işin məhkəmələr tərəfindən düzgün və ədalətli həll edilməsi üçün əhəmiyyət kəsb etməsini nəzərə almamışdır.

Halbuki Mülki Prosessual Məcəllənin 420-ci maddəsinə əsasən, kassasiya instansiyasında işə baxan məhkəmənin qərarında şərh edilən göstərişlər həmin işə yenidən baxan məhkəmə üçün məcburidir.

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 420-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair” 2012-ci il 28 fevral tarixli Qərarında formalaşdırdığı hüquqi mövqeyə görə, qanunvericiliklə kassasiya məhkəməsinin məcburi olan göstərişlər vermək səlahiyyətinin müəyyənləşdirilməsinin məqsədlərindən biri apellyasiya məhkəməsinin aktlarının çıxarılması zamanı yol verilmiş səhvlərin işə apellyasiya qaydasında yenidən baxılarkən təkrarlanmasının qarşısının alınmasından ibarətdir. Digər tərəfdən, kassasiya məhkəməsi qanunun tətbiqinin düzgünlüyünü yoxlayarkən və onu təfsir edərkən yalnız iş üzrə buraxılan səhvləri düzəltmir, həmçinin məhkəmə təcrübəsini hüquq normalarının dəqiq və vahid qaydada tətbiq olunmasına istiqamətləndirir.

Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyası isə 1 iyul 2020-ci il  tarixli qərarı ilə özünün əvvəlki qərarında verilmiş göstərişlərinin yerinə-yetirilməməsinə münasibət bildirmədən belə nəticəyə gəlmişdir ki, apellyasiya instansiyası məhkəməsi işin müəyyən edilmiş hallarına uyğun olaraq Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 2 may 2017-ci il tarixli qətnaməsinin hazırkı mübahisə üzrə preyudisiyal əhəmiyyət daşımasını düzgün qiymətləndirmişdir.

İddiaçının kassasiya şikayətinin əsas dəlillərindən olan qeydiyyat vəsiqəsinin etibarsız hesab edilməsinin onun əmlak üzərində hüququnun olmaması nəticəsinə gəlməyə əsas vermədiyini, həmin əmlakın ona verilməsinə dair Yerli Aqrar İslahat Komissiyasının 10 dekabr 2001-ci il tarixli qərarının qüvvədə olmasını kasassiya instansiyası məhkəməsi əsassız saymışdır.

Qeyd edilməlidir ki, mülki işin materiallarından görünür ki, “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin  28 dekabr 2001-ci il tarixli qeydiyyat vəsiqəsinin verilməsinə əsas olmuş Yerli Aqrar İslahat Komissiyasının 10 dekabr 2001-ci il tarixli 39 nömrəli qərarının etibarsız hesab edilməsi tələbinə dair iddiası Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 21 yanvar 2015-ci il tarixli qərardadı ilə mümkün sayılmamışdır. Həmin qərardaddan verilmiş  apellyasiya şikayətləri Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 11 iyun 2015-ci il tarixli qərardadı ilə təmin edilməmişdir.

Bununla əlaqədar olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu aşağıdakıları qeyd etməyi vacib hesab edir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 14 aprel tarixli 313 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası haqqında Əsasnamə, öz növbəsində isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Aqrar İslahat Komissiyasının 25 mart 1995-ci il tarixli qərarları ilə rayon və yerli aqrar islahat komissiyaları haqqında Əsasnamələr təsdiq edilmişdir. Əsasnamələrdə komissiyaların əsas vəzifələrinin səlahiyyətləri dairəsində islahatın qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarət olduğu təsbit edilmişdir.

Qanunvericiliyə əsasən aqrar islahat komissiyalarının əsas vəzifələri sovxoz və kolxozların istifadəsində (balansında) olmuş əmlakdan pay almaq hüququ olan subyektlərə dair şərtlərə əməl olunması, əmlak payının həcminin müəyyənləşdirilməsi, sovxoz və kolxozların əmlakının mövcud qanunvericiliyə uyğun inventarlaşdırılması və qiymətləndirilməsi, həmin əmlakın göstərilən subyektlər arasında özəlləşdirilməsi (sovxoz əmlakı üçün) və ya bölüşdürülməsi (kolxoz əmlakı üçün) və s. olmuşdur.

“Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu islahatın məqsəd və vəzifələrinə, islahatın obyekt və subyektlərinə, islahatı aparan orqanlara, onların səlahiyyətlərinə, sovxozların və digər dövlət təsərrüfatı istehsalı müəssisələrinin əmlakının özəlləşdirilməsinin ümumi qaydalarına, kolxozların əmlakının bölüşdürülməsinə, kənd təsərrüfatında müxtəlifnövlü müəssisələrin yaradılmasına, islahatın təminatına dair və s. məsələləri tənzimləyir.

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, həmin Qanunun 9-cu maddəsinin üçüncü və dördüncü hissələrinə görə, sovxozların islahatı zamanı əmlakın xüsusi mülkiyyətə verilməsi üçün fərdi əmlak payları müəyyənləşdirilir. Pay almaq hüququ olan şəxslərin qərarı ilə əmlak payı naturada fərdi və ya birgə sahibkarlığa əsaslanan xüsusi mülkiyyətə verilir.

Lakin hazırkı iş üzrə kassasiya instansiyası məhkəməsinin 1 iyul 2020-ci il tarixli qərarı ilə  mübahisə Yerli Aqrar İslahat Komissiyasının qeyd olunan qərarına əsasən F.Daşdəmirovun mübahisəli əmlak üzərində sahiblik və istifadə hüquqlarının yaranması halına düzgün hüquqi qiymət verilmədən həll edilmişdir.

Belə ki, mülkiyyət hüququ mülkiyyətçinin ona məxsus əmlak üzərində mümkün davranış həddi olmaqla sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarının məcmusundan ibarətdir. Sahiblik hüququ əşyanı öz təsərrüfatında saxlamaqla ona faktiki sahiblik edilməsini, istifadə hüququ əşyadan təyinatına uyğun istifadə olunmaqla onun faydalı xassələrinin hasil edilməsini, sərəncam hüququ isə əşyanın hüquqi müqəddəratının müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Sərəncam hüququ yalnız mülkiyyətçiyə məxsus ola bildiyi halda, sahiblik və istifadə hüquqları mülkiyyətçi olmayan digər şəxslərə də məxsus ola bilər.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 14.2.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq,  dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının qanunvericilikdə mülki hüquqların və vəzifələrin əmələ gəlməsi əsası kimi nəzərdə tutulmuş aktları mülki hüquqların və vəzifələrin əmələ gəlməsinin əsasını təşkil edir. Məcəllənin 157.8-ci maddəsinə əsasən, mülkiyyətçi hüquqları mülkiyyətçi olmasa da, bu Məcəllədə və ya müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla əmlaka sahiblik edən şəxsə də mənsubdur.

Mülki qanunvericiliyə əsasən, tərəflərin razılığı ilə yanaşı, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınması barədə zəruri şərt həmin əşyaya mülkiyyət hüququnun tam həcmdə əldə edilməsi, xüsusilə də şəxsin onun barəsində sərəncam vermək hüququnun yaranması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun yaranmasının və dövlət tərəfindən müdafiə olunmasının dövlət qeydiyyatı ilə əlaqələndirilməsi belə əmlakı qanunvericiliyə müvafiq olaraq əldə etmiş şəxslərin mülkiyyət hüququnun tərkib hissəsi olan sahiblik və istifadə hüquqlarına malik olmasını istisna etmir (Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun V.Q. Teryoxinin şikayəti üzrə  2010-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı).

Mübahisəli əşya üzərində qanuni əsaslarla yaranmış əmlak hüquqları mülkiyyətçi ilə yanaşı digər şəxslərə də mənsub olduqda, mülkiyyət hüquqlarının dövlət müdafiəsinə verilmiş konstitusiya təminatı həmin şəxslərin əmlak hüquqlarına da şamil olunur.

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun formalaşdırdığı hüquqi mövqeyə görə, sahiblik və istifadə hüquqlarını həyata keçirməyin hüquqi cəhətdən təmin edilmiş imkanının mövcud olması əmlak sahibinin hüquqlarının da mülkiyyətçinin hüquqları ilə bərabər həddə müdafiə olunması zərurətini doğurur. Əks yanaşma mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı konstitusiya prinsiplərinin, mülki qanunvericiliyin bir sıra prinsip və müddəalarının pozulmasına gətirib çıxara bilər (N.Qədirovun şikayəti üzrə 2017-ci il 18 dekabr tarixli Qərar).

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin formalaşdırdığı hüquqi mövqeyə əsasən, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş “mülkiyyət” anlayışı müstəqil məzmuna malikdir. Maddi əşyalara sahiblik ilə məhdudlaşmır və milli qanunvericilikdəki formal təsnifatdan asılı deyil: burada araşdırılmalı məqam işin təfərrüatlarının ərizəçinin həmin müddəada nəzərdə tutulan hüquqa aidiyyəti olub-olmamasıdır. Maddi əşyalar kimi, əmlakı təşkil edən bəzi digər hüquqlar və maraqlar da “mülkiyyət hüququ” kimi tanınmalı və beləliklə, bu maddənin məzmunu baxımından “mülkiyyət” hesab olunmalıdır. “Mülkiyyət” anlayışı “mövcud mülkiyyətlə” məhdudlaşmır və tələblər də daxil olmaqla, ərizəçinin ən azından mülkiyyət hüququndan səmərəli şəkildə istifadənin əldə olunmasına ağlabatan və “qanuni gözləntisi” olan əmlakı da əhatə edə bilər. “Gözlənti” o halda qanunidir ki, o hər hansı qanunvericilik müddəasına və ya mübahisə obyektinə dair hüquqi sənədə əsaslansın (Saghinadze və başqaları Gürcüstana qarşı iş üzrə 2010-cu il 27 may tarixli Qərar, § 103).

Kassasiya instansiyası məhkəməsinin əsas təyinatını və həmin instansiyada işə baxmanın hədlərini müəyyənləşdirən Mülki Prosessual Məcəllənin 416-cı maddəsinə əsasən, bu məhkəmə apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən maddi və prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməsini yoxlayır.

Mülki Prosessual Məcəllənin 418.1-ci maddəsinin tələbinə görə, maddi və prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq olunmaması, o cümlədən maddi və prosessual hüququn tətbiqi üzrə məhkəmə təcrübəsinin vahidliyinin pozulması apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnamə və qərardadının ləğv edilməsi üçün əsasdır. Həmin Məcəllənin 418.2 və 418.3-cü maddələrinə əsasən, bu Məcəllənin 386-cı maddəsində göstərilən hallarda maddi hüquq normaları pozulmuş və ya düzgün tətbiq olunmamış hesab edilir. Prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq olunmaması qətnamənin yaxud qərardadın ləğv edilməsi üçün o vaxt əsas ola bilər ki, bu pozuntu düzgün qətnamə qəbul edilməməsi ilə nəticələnsin və ya nəticələnə bilsin.

Lakin Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyası hazırkı iş üzrə apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən maddi və prosessual hüquq normalarının pozulmasını, özünün əvvəlki qərarlarında müəyyən olunmuş göstərişlərinin yerinə yetirilməməsini nəzərə almadan, həmin məhkəmənin 16 yanvar 2020-ci il tarixli qətnaməsini dəyişdirmədən saxlamaqla Mülki Prosessual Məcəllənin 416, 418.1, 418.2, 418.3 və 420-ci maddələrinin tələblərinə uyğun olmayan 1 iyul 2020-ci il tarixli qərar qəbul etmiş, nəticədə ərizəçinin Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin I hissəsində nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqların məhkəmə təminatı hüququ pozulmuşdur.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu belə nəticəyə gəlir ki, F.Daşdəmirovun Hərracın Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinə, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə, mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələblər irəli sürməyən üçüncü şəxslər “Şamaxı-Şərab-1” ASC və S.Hacıyevə qarşı “Şamaxı-Şərab-1” ASC-nin əmlakının özəlləşdirilməsinin qismən ləğv edilməsi, hərrac vasitəsilə satılmış torpaq sahəsinə dair 17 sentyabr 2013-cü il tarixli müqavilənin və həmin tarixli hərrac protokolunun qismən etibarsız hesab edilməsi tələbi barədə iş üzrə Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının 1 iyul 2020-ci il tarixli qərarı Konstitusiyanın  60-cı maddəsinin I hissəsinə, Mülki Prosessual Məcəllənin 416, 418.1, 418.2, 418.3 və 420-ci maddələrinə uyğun olmadığından qüvvədən düşmüş hesab edilməlidir.  İşə bu Qərarda əks olunmuş hüquqi mövqelərə uyğun olaraq  Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə yenidən baxılmalıdır.    

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin V və IX hissələrini, “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 52, 62, 63, 65-67 və 69-cu maddələrini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu 

 

QƏRARA  ALDI:

 

1. F.Daşdəmirovun Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Hərracın Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinə, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə, mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələblər irəli sürməyən üçüncü şəxslər “Şamaxı-Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə və S.Hacıyevə qarşı “Şamaxı-Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmlakının özəlləşdirilməsinin qismən ləğv edilməsi, hərrac vasitəsilə satılmış torpaq sahəsinə dair 17 sentyabr 2013-cü il tarixli müqavilənin və həmin tarixli hərrac protokolunun qismən etibarsız hesab edilməsi tələbi barədə iş üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 1 iyul 2020-ci il tarixli qərarı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  60-cı maddəsinin I hissəsinə, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 416, 418.1, 418.2, 418.3 və 420-ci maddələrinə uyğun olmadığından qüvvədən düşmüş hesab edilsin. İşə bu Qərarda əks olunmuş hüquqi mövqelərə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə yenidən baxılsın.

2.  Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

3. Qərar  “Azərbaycan”, “Respublika”, “Xalq qəzeti”, “Bakinski  raboçi” qəzetlərində və “Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc edilsin.

4. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və ya rəsmi təfsir edilə bilməz.

 

 

Sədr                                                                    Fərhad Abdullayev