İşlər Cədvəli

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunda baxılacaq işlərin

CƏDVƏLİ


1.  Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 64-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 328-ci maddəsi baxımından, “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 40-cı maddəsinin müddəalarının Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 328-ci maddəsi və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 267-ci maddəsi ilə əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 19 may 2022-ci il

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Müraciəti 

 

2.  Ərizəçi Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun İcraçı direktoru Tural Piriyevin  Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 27 yanvar 2022-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair şikayəti

Məhkəmə iclasının tarixi: 20 may 2022-ci il

 

3.   Bakı İnzibati Məhkəməsinin “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.30-cu maddəsinin “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsi ilə əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 23 may 2022-ci il

Bakı İnzibati Məhkəməsinin Müraciəti

 

4.    Ərizəçi Abbəkirov Ələkbər Ağalar oğlunun Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 14 yanvar 2016-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair şikayəti

Məhkəmə iclasının tarixi: 27 may 2022-ci il

 

5.  Nəsimi Rayon Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual  Məcəlləsinin 65.1, 122, 449 və 453.10-cu maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 1 iyun 2022-ci il

Nəsimi Rayon Məhkəməsinin Müraciəti

 

6.    Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun özünü öldürmə həddinə çatdırma cinayətinin birbaşa qəsdlə və ya ehtiyyatsızlıqdan törədilməsinin mümkünlüyünü və Azərbaycan Respublikası Cinayət  Məcəlləsinin 125-ci maddələsinin dispozisiyasında əks olunan “sair cəhətdən asılılıq” və “amansız rəftar etmə” anlayışının şərh edilməsinə dair sorğusu.

Məhkəmə iclasının tarixi: 3 iyun 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Sorğusu 

 

7.  Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Azərbaycan Respublikası Əmək  Məcəlləsinin 179-cu maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair sorğusu.

Məhkəmə iclasının tarixi: 7 iyun 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Sorğusu